https://www.youtube.com/watch?v=pBahe2_sZk0

HEMGÅRDENS FILMKLUBB

HÅL KOLL

Hemgårdens filmklubb samlar människor runt tematiska filmer.
Filmer som bryter mot stereotyper och masskultur och väcker tankar
och reflektioner.
I denna filmklubb uppmanar vi deltagare att diskutera, kritisera och
analysera film samt utbyta åsikter. Vi kombinerar stimulans av sinnena
med demokratisk dialog.

Du kan gå med i den här facebookgruppen för att få uppdateringar om programmet.
Vill du delta med att planera filmklubbens tema eller filmer?
Vill du skapa din egen filmklubb?
Skriv gärna till heny(at)hemgarden.org